Hjälpen finns nära. Vi är din HR-partner.

Behoven varierar för alla verksamheter. Men tillfällena då extra stöd behövs uppstår allt oftare. Ett stöd som inte är längre bort än ett telefonsamtal.

Head Consulting kan som HR-partner stötta med allt från punktinsatser till långsiktig förstärkning. Vi stöttar och rådger kring framgångsrikt arbete med employer branding, värderingar och kärnvärden. Vi coachar kring optimal sammansättning av din ledningsgrupp samt hur den kan utveckla än mer effektiva arbetssätt. Vi hjälper dig med utveckling av era HR-processer, långsiktiga rekryteringsplaner, ger stöd vid omorganiseringar och efterlevnad av lagar och regler. Eller som ibland, ger konkreta förslag på hur befattningsbeskrivningar kan skrivas. Som du ser, varierar uppdragen.

Fördelen för er verksamhet är den snabba och flexibla tillgången till gedigen HR-kompetens, att vi skräddarsyr lösningar efter dina behov och möjligheten att snabbt skala upp och ner. 

Dina behov styr och vi är din lyhörda och erfarna HR-partner.

Har du några frågor?

kontakta oss