start / Vårt erbjudande / Individ-, grupp- & ledarutveckling

En ledare är den som vet vägen, går vägen och visar vägen. Våra utvecklingsprogram ger dig styrkan, modet och verktygen.

Grupp och individutveckling

Att förstå sig själv och andra är en nyckel i varje människas utveckling. Med hjälp av DISC analysverktyg ökar insikterna snabbt. Självinsikt är grunden till att såväl individ som grupp fungerar på ett effektivt sätt. Effektiva team litar på varandra. Det gör dem modiga och får dem att lägga sin energi på det gemensamma resultatet. Tillit kräver öppenhet och här är DISC analysverktyg ett tydligt verktyg att arbeta med. De ger insikter om både individernas och teamets behov och förutsättningar. 

Anledningen till att vi valt att använda oss av DISC analysverktyg är att den på ett snabbt och effektivt sätt ger en god insikt i såväl egna som andras beteende, kommunikationsstil och drivkrafter. Detta skapar både självinsikt och förståelse för andra vilket är viktiga ledaregenskaper. Metoden är mycket pedagogiskt upplagd vilket gör den lättillgänglig och enkel att förstå samtidigt som det också brukar bli både roligt och tankeväckande.

DISC-analys bygger på beteendeforskning och har utvecklats till sin nuvarande form efter många års utvärdering och förbättring. DISC modellen har sitt ursprung ur William Moulton Marstons forskning från 1920-talet. Analysverktyget är ett av världens mest använda personlighetstest för att utveckla människors självkännedom och kommunikation.

DISC-analysen används bl a för:

  • Ledarskaps- och medarbetarutveckling
  • Ökad kommunikationsförmåga
  • Förbättreing av arbetsklimat
  • Rekrytering
  • Konfliktlösning

Nyfiken på att veta mer?

Välkommen att ta kontakt med oss!

/kontakta-oss

 

Har du några frågor?

kontakta oss