Bli en ledare i världsklass

Det här är ett ledarskapsprogram för dig som vill ha en utmaning och växa på riktigt. Det kommer vara utmanande men även fantastiskt utvecklande och roligt. Målet är att utveckla ditt ledarskap i avseendet faktiska konkreta ledarbeteenden och att ge dig både verktyg och kunskap att hantera alla de situationer du ställs inför som ledare.

NY OMGÅNG MED START I september!

Nu planerar vi en ny omgång av vårt uppskattade ledarutvecklingsprogram. Programmet baseras på den i nuläget mest beforskade teorin för ledarutveckling (Full Range Leadership Development). Programmet är designat enligt den senaste forskningen om vad som leder till effektiva utbildningar som faktiskt ändrar på deltagarnas beteenden i sin vardag. Vi kartlägger dina specifika behov av utveckling och du får chans att formulera individuella mål. Ett generellt mål för FRLM-program är att hjälpa dig att utveckla ett transformativt ledarskap.

Genom en strukturerad och kontinuerlig handledning stämmer vi av din utvecklingsresa i täta intervaller. Alltid med siktet på de mål du vill nå i din ledarroll. Vi kommer ha möjlighet att arbeta med videoinspelning och strukturerad, konstruktiv feedforward för att sätta fokus på just de beteenden du vill utveckla eller tona ner hos dig själv och de beteenden som forskningen visat främjar effektivitet, resultat och välmående i din organisation.

Vi som leder programmet heter Hanna Walleij, beteendevetare med mångårig egen chefserfarenhet, och Henric Hagelberg, legitimerad psykolog som arbetar med ledar- och grupputveckling, organisationspsykologi och med bakgrund inom företagshälsovården.

Sammanfattningsvis är detta ledarskapsprogrammet för dig som vill gå en ledarutbildning som:

Leder till faktiska resultat och förbättringar i ditt ledarskap - vi mäter din ledarskapsförmåga.
Bygger på den senaste forskningen både vad gäller ledarskapsteori och vilken metodik som ger bäst resultat.
Ger dig möjlighet att diskutera och få hjälp med just dina faktiska utmaningar i vardagen och på sikt - både via andra chefer, psykolog och en erfaren ledare.
Framför allt bygger på diskussioner och praktiska exempel från verkligheten, inte så mycket på teori som du själv sedan ska tillämpa.
Skapar varaktig förändring och utveckling!

UPPLÄGG OCH innehåll

Upplägget är uppbyggt efter den metodik som visat sig vara mest effektiv ur just perspektivet att lära och förändra - även på lång sikt. Kortare träffar (4 h) med full härvaro och uppgifter/reflektion mellan dessa träffar. Vi startar upp i september 2023.

Uppstart heldag i september
Oktober Halvdag kl 08.30-12.30
Oktober Halvdag kl 08.30-12.30
November Halvdag kl 08.30-12.30
December Halvdag kl 08.30-12.30
Januari Halvdag kl 13-17 + Middag kväll

De sex träffarna har följande innehåll:

Träff 1 Uppstart, framgångsrikt ledarskap och dåligt ledarskap

 • Introduktion till ledarskapsmodellen Full range Leadership model.
 • Presentation
 • Mål och syfte, förväntningar och roller
 • Vad är dåligt ledarskap?
 • Lead Forward - Genomgång av din ledarutvärdering
 • Upprättande av handlingsplan

Träff 2 Avvikelsebaserat ledarskap

 • Avvikelsebaserat Ledarskap
 • Svåra samtal
 • Konflikthantering
 • Scenarioövning
 • Självskattning
 • Arbete med handlingsplanen
   

Träff 3 Självledarskap och självinsikt

 • Att leda sig själv och arbeta hållbart
 • Självinsikt, reflektion och övning
 • Scenarioövning
 • Självskattning
 • Arbete med handlingsplanen
   

Träff 4 Villkorligt förstärkande ledarskap

 • Mål och tydlighet - varför och hur gör man?
 • Piska eller morot?
 • Feedback, hur och när?
 • Mål, förväntningar, belöningar och tydlighet
 • Delaktighet
 • Scenarieövning
   

Träff 5 Transformativt ledarskap Motivation och delaktighet

 • Transformerande ledarskap
 • Agera som förebild
 • Arbete med handlingsplan
 • Skapa motivation och engagemang
 • Scenarieövning


Träff 6 Transformativt ledarskap Effektiva och högpresterande team

 • Transformerande ledarskap, fördjupning
 • Utmana och skapa kreativitet
 • Aktivt lyssnande
 • Skapa motivation och engagemang, fördjupning
 • Scenarieövning
 • Avslutning och summering

ANMÄLAN OCH PRIS

Nu vill du såklart inget hellre än att anmäla dig till detta eminenta och kvalitativa ledarutvecklingsprogram! Anmälan är bindande och görs via formuläret här nedanför. En anmälningsavgift om 1500:- tas ut, den återfås ej vid avanmälan.

Priset för att genomgå detta program är 36.000:- per person och då ingår 6 träffar interaktiv utbildning, litteratur, Lead Forward utvärdering samt avstämningar mellan träffarna.

Sista anmälningsdag är den 1 augusti 2023.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta Hanna Walleij på hanna@headconsulting.se Telefon: 0725-13 47 00

AVBOKNING

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Head Consulting accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Head Consulting. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Head Consulting med 50% av kursavgiften. Vid avbokning inom 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Head Consulting med 100% av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Head Consulting. Head Consulting har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Head Consulting fakturerar kursavgiften i samband med kursstart.

 

Anmäl dig här!

 

 

Har du några frågor?

kontakta oss