4 september 2023

Den ovärderliga onboardingen

Rekryteringen är klar. Anställningsavtalet är signerat. Härligt! Det tar tid och energi att genomföra en bra rekrytering. Men nu börjar ett minst lika viktigt steg för en lyckad rekrytering – onboarding.

När onboardingen egentligen startar finns det olika åsikter om. Kanske börjar den redan under rekryteringsprocessen. Målet är hur som helst att välkomna och integrera den nya medarbetaren i organisationen på ett effektivt och positivt sätt genom att få personen att snabbt känna sig bekväm och engagerade i sin nya roll och arbetsmiljö. En bra onboarding kan vara avgörande för om rekryteringen var en bra investering eller inte.

Studier av The Aberdeen Group visar att på företag med välplanerade onboardingprogram så var 91 procent av nyrekryterade kvar efter tre år. På företag med bristfällig eller dålig onboarding var endast 30 procent av de nyrekryterade kvar efter tre år. Samma undersökning visar att en bra onboarding gör att medarbetarna snabbare blir produktiva och känner oss mer engagerade.

Hur onboardingen ska se ut på just ditt företag beror så klart på just er verksamhet och vilken roll medarbetaren ska ha. Men här kommer en checklista för inspiration.

Före första dagen

· Håll kontakten under uppsägningstiden.

· Skicka i förväg ut ett välkomstpaket med viktig information om företaget, dess kultur och praktiska detaljer som ankomsttid, plats och klädkod.

· Se till att alla datorer, inloggningsuppgifter och program är redo för användning. Detta inkluderar även eventuell säkerhetsaccess som krävs.

· Se till att medarbetarens kontaktinformation finns tillgänglig för kollegorna och att medarbetaren har tillgång till kollegornas kontaktuppgifter.

Första dagen

· Ge ett personligt välkomnande och presentera medarbetaren för teamet. Se till att alla vet att medarbetaren börjar denna dag och sätt av tid för exempelvis gemensam lunch.

· Ge en översikt över företagets större mål, vision och kärnvärderingar.

· Ge medarbetaren tid att hantera praktikaliteter som att starta dator och telefon, orienterar sig i lokalerna och hitta viktig information.

Första veckan

· Tydliggör arbetsuppgifter, ansvarsområden och förväntningar. Sätt upp mål för vad som ska åstadkommas under introduktionen.

· Ge utbildning i de verktyg som medarbetaren kommer att använda i sitt arbete.

· Tilldela gärna en mentor som kan svara på små och stora frågor.

Se till att det finns sociala aktiviteter som luncher och fikapauser tillsammans med de nya kollegorna.

Första månaden

· Ge en djupare förståelse för avdelningens och teamets funktion, mål och samarbetsmöjligheter.

· Låt medarbetaren delta i konkreta projekt och arbetsuppgifter för att få praktisk erfarenhet och lära sig mer om organisationens arbetsprocesser.

· Planera regelbundna avstämningsmöten för att ge och få feedback utifrån uppsatta mål.

På längre sikt

· Fortsätt att kommunicera och följa upp med den nya medarbetaren efter de första månaderna för att säkerställa en lyckad onboarding.

· Engagera den nya medarbetaren i företagsaktiviteter, evenemang och möten för att fördjupa kopplingen till företagets kultur.

En genomtänkt onboarding-process är en investering i framtida framgång och en stark och sammanhållen företagskultur. Vad är dina erfarenheter av bra och mindre bra onboarding?