15 november 2022

Ha modet att söka potential i stället för ”readiness”

Handen på hjärtat – hur ofta väljer vi en ny sort när vi ska köpa pizza eller glass? Att välja bort det invanda för att våga välja ett oprövat kort kräver mod och tro på att det kommer att bli bra.
Kanske bättre! Samma sak gäller när vi ska rekrytera en ny medarbetare. Det kräver mod och tillit för att våga satsa på någon ny och oprövad. Någon som inte har tio års erfarenhet, men stor potential att bli riktigt bra.

Gäller det att hitta den allra bästa – eller kanske den som kan växa till att bli den allra bästa?

Arbetsbelastningen på avdelningen är hög, någon säger upp sig, rekryteringsbegäran tar tid att få godkänd. Så en dag får du äntligen lov att rekrytera en medarbetare. Då uppstår en situation som påminner om när man var barn och stod vid glasskiosken med sin slant hårt kramad i handen: ´Nu måste jag passa på att välja den allra godaste, för jag vet inte när jag får chansen igen’.

Det är inte lätt att vara rekryterande chef och i ord beskriva sin framtida medarbetare. Ofta utgår man från befattningsbeskrivningen och avdelningens befintliga kompetens.  Det resulterar troligen i en ganska omfattande kravlista över önskvärda kvalifikationer. Eftersom det kan vara svårt att få tid till upplärning av en ny kollega, ligger det nära till hands att önska flera års erfarenhet för att få in en person som snabbt blir självgående.

I det här läget behöver man ställa sig frågan, varför någon med de här kvalifikationerna och ett liknande jobb, skall säga upp sig för att börja med samma arbetsuppgifter hos er? Vari ligger attraktionskraften för den tjänst ni erbjuder?

Skulle det vara möjligt att söka efter någon för vilken tjänsten är ett nästa steg?

 

Med nytt tankesätt kan du öppna upp för kandidater med potential att växa in i rollen

Börja med att lista måstekraven. De som inte går att lära sig hos er. Du märker snart att de faktiskt inte är så många. Troligen rätt utbildning, specifika fackkunskaper, språkfärdigheter och eventuellt körkort.

Lista sedan de egenskaper som är viktiga för att 1) lära sig arbetsuppgifterna, 2) leverera enligt förväntan och 3) utvecklas i sin roll och i företaget

Planera för en upplärningstid och en bra onboarding-process. Fördela den gärna på teamet, för att få alla att dela med sig av sina erfarenheter och för att er nya kollega snabbare skall känna sig som en i gänget.

En mix av erfarenhet och ny potential driver ert eget utvecklingsarbete framåt

När du anställer en person, där tjänsten hos er blir ett nytt utvecklingssteg får du en inspirerad och nyfiken medarbetare. En med mod att ge sig på något nytt. Någon som är framåt och vill lära sig nya saker. Som vill utvecklas och utveckla.

En avdelning med erfarna, kompetenta kollegor kan få en vitamininjektion när det kommer in en medarbetare med nya tankar, andra frågor och erfarenheter. Någon som frågar ’varför gör vi på detta viset’? En som får kollegorna att ifrågasätta gamla sanningar och tillsammans finna nya lösningar. På så vis bidrar er nytillkomna kollega även till er egen utveckling framåt.

Ta chansen att prova en ny smak – tillåt dig att bli positivt överraskad

När du skall komplettera din erfarna avdelning med en medarbetare, föreställ dig då hur du stod med din slant framför glasskiosken – ha modet att prova en ny smak den här gången. Den kanske kommer att bli din favorit för många år framöver!

Ewa-Marie Åström
Senior rekryteringskonsult på Head Consulting Group Sweden AB
ewa-marie.astrom@headconsulting.se