28 mars 2023

Överkvalificerad? – Snarare ett medvetet karriärval!

Att få in en ansökan från en person med kvalifikationer över vad som efterfrågas i annonsen kan väcka frågor om varför hen vill ha en tjänst som innebär ett eller flera steg bakåt i karriären.

I vårt arbete med rekrytering möter vi från tid till annan, kandidater som av olika anledningar söker en tjänst som kan tyckas ligga under deras kvalifikationsnivå. Genom att ställa frågor får vi en förklaring som vi sedan kan ta med oss i urvalsprocessen.  

Även om man varit topp 3 i världseliten, betyder det inte att man vill vara det för alltid

Jag minns att vad Gunde Svan uppskattade mest när han slutade på elitnivå, var att få äta hur litet eller mycket han ville och att få leva litet mer normalt. Terese Johaug avslutar sin elitsatsning för att få leva ett vanligt liv och satsa på familj. Mats Wilander lade tennisracket på hyllan när han inte längre kände motivationen att tävla med alla uppoffringar det innebar.

Att göra karriär, nå topptjänster i företag, få hög lön – det kostar också på. Ibland kommer man till en punkt i livet när det primära inte längre är att klättra ännu högre, utan meningsfullhet innebär något annat. Det är då man bestämmer sig för att söka ett nytt jobb som ligger under sin kvalifikationsnivå. Kandidaten gör ett medvetet val och avgör med sin ansökan att tjänsten är vad hen skulle vilja arbeta med. Då är det bra att inte låta förutfattade meningar om en överkvalificerad kandidat bli ett hinder i rekryteringen.

Det finns flera skäl till att man väljer att pausa karriären eller ta ett steg tillbaka

Ibland går inte livspusslet ihop. Karriär, familj och kanske föräldrar i behov av hjälp behöver de vakna timmar man har på dygnet och det är lätt att känna att man behövs överallt men räcker inte till. Då kan det vara en lösning att ta paus från chefskarriären några år, för att sedan kliva på igen när man är redo. Grattis - ni får in en person som så småningom kan axla en chefsroll hos er!

Att vara senior med en ambitiös karriär bakom sig där målen man satte en gång i tiden är uppnådda, väcker många gånger en önskan om att få vara aktiv i ett nytt sammanhang. Behovet av att få mer ansvar, visa framfötterna, vara delaktig på hög nivå, ha hög lön, har ersatts av något annat. Ett behov av att få dela med sig, vara en i gänget och kanske snarare medverka till andras framgång än sin egen. Här är lön sällan drivkraft, utan snarare meningsfulla arbetsuppgifter och trevliga arbetskamrater. Grattis - ni får en medarbetare med livserfarenhet och nytändning som utöver sitt jobb även kan vara ett bra stöd till chefer och medarbetare.

Så har vi mellanchefer som drabbats av omorganisation på företaget och fått se sin tjänst tas bort eller bli ersatt av någon annan. Det ger tillfälle till att stanna upp och reflektera. Vad är viktigt i livet just nu? Vad vill jag arbeta med framöver? När svaren har landat, gör personen sitt val av tjänster som är lämpliga att söka. Grattis - ni får en medarbetare som verkligen tänkt igenom vad som är betydelsefullt och går in i sin nya roll med nyfikenhet och motivation.

Ställ frågor och ta referenser

Genom att ställa frågor får vi klarare bild över kandidatens nya karriärval och genom djupa referenser stämmer vi av om de möjligheter vi ser kan komma att infrias. Det gäller bara att ha litet mod att hjälpa människor att leva det liv de själva helst vill leva.

Ewa-Marie Åström
Senior rekryteringskonsult på Head Consulting Group Sweden AB
ewa-marie.astrom@headconsulting.se